Çaykara Kültür Sanat ve Yayıncılık Ltd. Şti

Coğrafyası Ve Belgeleriyle Çaykara Tarihi Çıktı

Üç bin yılı aşkın Çaykara Tarihi’nin araştırılması ve aydınlatılması bizce önemli bir zarurettir. Arkeolojik bulgular, yerel kronikler, arşiv belgeleri, yakın tarihin basını başat kaynaklardır. Bu kaynakların araştırılması, değerlendirilmesi ve bilgi olarak sunulması, zorlu bir süreçtir Devlet arşivlerindeki belgeler köy köy taranılarak ayrıldı, tarihe şehadet etmiş fotoğraf ve gazete görüntüleri de bu esere eklendi. Beldemizde hizmet etmiş memurlar ve yerli halk da unutulmayıp, yeri geldiğinde zikredildi. Onların çabası tarihimizde bir şeref levhası olarak yer alacaktır. Çaykaramızın köylerinin doğasıyla, tarihiyle, beşeriyetiyle tanıtımının yapılması, atalarımıza vefa, gelecek nesillere karşı bir sorumluluktur. “Çaykara ve Ötesi Projesi’nin bu amaca matuf adımlarından biri de “COĞRAFYASI VE BELGELERIYLE ÇAYKARA TARİHİ” kitabı dır.

 

İçindekilere ulaşmak için buraya tıklayınız.

error: Content is protected !!