Çaykara Kültür Sanat ve Yayıncılık Ltd. Şti

Prof.Dr. Necati Ağıralioğlu´nun Kaleminden Aynştayn´In İzafiyet Teorisi Ve Prof.Dr.Vedat Batu

Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Hemşehrimiz Prof.Dr. Necati Ağıralioğlu´nun Çaykaralı bilim insanı için yazdığı AYNŞTAYN´IN İZAFİYET TEORİSİ VE PROF. DR. VEDAT BATU? adlı araştırma yazısını siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Hemşehrimiz Prof.Dr. Necati Ağıralioğlu´nun Çaykaralı bilim insanı için  yazdığı AYNŞTAYN´IN İZAFİYET TEORİSİ VE PROF. DR. VEDAT BATU? adlı araştırma yazısını siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz.

1905 yılında Aynştayn (Einstein) şimdi Özel İzafiyet Teorisi diye isimlendirilen teoriyi ortaya koymuştu. Zaman içinde fizikçiler bu teoriyi Dünyada ve Türkiye´de de tanıttı. Bazı kitaplar Türkçe´ye de çevrildi (Fındıklı, 1976).

Yaklaşık bir asırdan beri, Einstein´ın 1905 yılında ortaya attığı İzafiyet Teorisi Türkiye´de okumuşlar arasında konuşulmakta ve tartışılmaktadır.

İzafiyet teorisine göre, bütün varlıklar ve varlığın fizikî olayları izafidir. Zaman, mekân, hareket, birbirlerinden bağımsız değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı izafî olaylardır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekân hareketle, hareket mekânla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır. Bunlardan hiçbiri müstakil değildir (Bilim ve Teknik, 2016).

Teorinin esası şöyle açıklanabilir. Klasik mekanikte m kütleli ve v hızı ile hareket eden bir maddenin kinetik enerjisi E = mv2/2 iken, bu teoride kinetik enerji E = mc2/(1- v2/c2)0,5 bağıntısı ile bulunacak. Burada c ışık hızıdır. Özetle, bu teoride bütün hareketler ışık hızına izafe edilerek hesaplanacak.

Bu teoriyi ortaya atan Albert Einstein kimdir? Prof. Dr. Albert Einstein (14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955) , Yahudi asıllı Alman fizikçi. 14 Mart 1879 tarihinde Almanya´nın Ulm kentinde doğdu. 20. yüzyılın en önemli teorik fizikçisi olarak nitelenen Albert Einstein, İzafiyet (Görelilik) teorisini (kuramını) geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Teorik fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü´ne layık görülmüştür.

Einstein, Lorentz dönüşümlerini kullanarak Özel İzafiyet (görelilik) Teorisini geliştirmiştir.

Prof. Dr. Hendrik Antoon Lorentz kimdir? Hollandalı teorik fizik bilgini. 1853 ile 1928 yılları arasında yaşamış, zaman etkisi olayını açıklamış, birbirlerine göre düzgün hareket eden referans çerçevelerinde koordinat sistemleri, Lorentz Dönüşümlerini ortaya koyan fizikçi. Lorentz dönüşümleri ile özel görelilik teorisine büyük katkılarda bulunmuştur.

PROF. DR. VEDAT BATU´NUN ÇALIŞMASI

Prof. Dr. VEDAT BATU, dört yıl boyunca sürekli, oldukça yoğun çalışmayla bir inceleme yaparak Einstein´ın Özel İzafiyet (Görelilik) Teorisi´nin matematik ve fizik açılarından tutarsızlıklarını Amerika Birleşik Devletleri´nde yayımlanan Galilean Electrodynamics adlı dergide, iki makale yazarak 2019 yılı ortalarında yayımlamış ve dünyaya duyurmuştur (Batu, 2019a, 2019b).

Vedat Batu, ayrıca bu konudaki çalışmalarını içeren 491 sayfa tutan ve 97 şekil içeren bir kitap hazırlamıştır. Bu kitap, 2 Kasım 2019 tarihinde Internet ortamında bütün dünyaya duyurulmuştur (Batu, 2019c). Kitapta, Einstein´ın Özel ve Genel İzafiyet Teorilerinin tutarsızlıklarını, fiziki ve matematik anlamsızlıklarını sayısal hesaplarla ve grafiklerle ortaya koymuştur.

Gelişen bilgisayarlar ve yeni hesap metotları bazı eski teorilerin genel anlamda geçerli olmadıklarını ortaya koymada etkili olabilmektedir. Batu, başvurduğu yayınevleri kitabı basmayınca, yukarıda değinildiği gibi, kendisi kitabını Internet´te (Researchgate) 2 Kasım 2019´da bütün dünyaya duyurmuştur (Batu, 2019c). Kitabın kapağı Ek 1´dedir ve tamamını aşağıdaki Internet adresinden görmek mümkündür:

https://www.researchgate.net/publication/336988328_BATU_-_SRT_AND_GRT_BOOK_-_VERSION_1

Görüldüğü üzere, Vedat Batu, Researchgate Internet ortamında yayımlanan kitabına Version 1 (Sürüm 1) diyerek, ileride başka sürümleri çıkaracağının işaretini vermektedir. Ayrıca, kitabının önsözünde, yapılacak olan yorum ve eleştirileri özellikle beklediğini ve bunları ilerdeki sürümlerde göz önüne alacağını belirtmiştir.

Vedat Beyin Galilean Electrodynamics dergisinde 6 ay kadar önce yayımladığı makaleye bugüne kadar pek fazla yorum veya eleştiri gelmedi. Bu tür bilimsel çalışmaların bütün dünyanın bilim çevrelerinde tanınması açısından 6 ay oldukça kısa bir süredir.  Bununla birlikte makaleye gelen yorum yazılarında, Einstein teorilerinin bazı ülkelerce korunduğunu, tartışılamaz ve tenkit edilemez kabul edildiğini, hatta bazı ülkelerin bu konuda gizli ajandasının bulunduğunu belirten yorumlar yer almıştır. Oysa pek çok eski teorinin yeni metotlarla ve gözlemlerle geçersizliği ispatlanmış ve ispatlanmaktadır.

/resimler/2020-1/1/2028178247066.jpg

Prof. Dr. Vedat Batu kimdir ?

Prof. Dr. Vedat Batu, 1946 yılında Çaykara´da doğdu, ilk ve ortaokulu Çaykara´da tamamladı. 1964 yılında Edirne Lisesini bitirdi. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi´ni İnşaat Yüksek Mühendisi olarak su dalında bitirdi. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Bilim Dalında asistan olarak atandı. Doktorasını hidrolik bilim dalında 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi´nde tamamladı. Doçentlik tezini Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Wisconsin Üniversitesi´nde 1976-1977 yıllarında kaldığı bir yıllık sure içinde hazırladı ve doçentlik tezinin kabulü dâhil gerekli bütün sınav şartlarını sağlayarak 1979 Haziranında KTÜ İnşaat Mühendisliği Hidrolik Bilim Dalında doçent olarak tayin edildi. KTÜ´ deki öğretim üyeliği görevine 1982 yılının sonuna kadar devam etti. Son olarak İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanlığı görevini yürütüyordu. 1982 yılının sonunda görevinden kendi isteği ile ayrılarak ABD ne gitti. ABD Auburn Üniversitesinde iki yıl kadar öğretim üyeliği yaptıktan sonra özel sektöre geçti.

Vedat Batu, Ağustos 2008´de Yeditepe Üniversitesinin İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Bilim Dalına profesör olarak tayin edilmiştir.

SONUÇ

Yukarıda sunduğumuz başarı hikâyesinden aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:

  1. Açıklanan hikâyede, Anadolu´nun bir köyünde doğan ve bütün öğretim basamaklarını Türkiye´de devlet okullarında tamamlayan Prof. Dr. Vedat Batu, dünyaca meşhur Nobel Ödülü sahibi Albert Einstein´in İzafiyet Teorisindeki tutarsızlıkları fizik ve matematik açılarından ortaya koymuştur. Bilim dünyası henüz Vedat Bey´in bu çalışmalarına fazla ilgi göstermemiştir.
  2. Vedat Batu bütün bilimsel çalışmalarını tek başına yapmıştır. Ne bir yardımcı, ne de bir meslektaşı ona katkı sağlamıştır.
  3. Kendisi hiçbir zaman çok güçlü bir akademik muhitte çalışma fırsatı bulmamıştır. Zaten 38 yaşlarında akademik hayattan kopmuş, özel sektöre geçmiştir. Buna rağmen kendisi bilimsel çalışmalar yapmayı ve kitap yazmayı sürdürmüştür.
  4. Vedat Batu, bazı güçlü ülkelerin bilimsel çalışmaları ve bilim inanlarını desteklemesine benzer, herhangi bir ülkeden destek almamıştır.
  5. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları bu başarı hikâyesini görmeli ve hikâyenin sahibini takdir ve taltif etmelidir. Türk toplumu bilime ve teknolojiye ve bunlarla ilgilenen ve başarılı olan kimselere değer verirse, muteber sayarsa, genç ve yetenekli insanların bu sahalara yönelmesi sağlanabilir. Bu tür hikâyeleri öğrenen gençlerin kendine güvenleri de artacaktır.

Bu başarısından olayı Prof. Dr. Vedat Batu´yu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Burada açıklanan başarı hikâyesinde Prof. Dr. Vedat Batu, bir asır önce ortaya atılan Einstein´in İzafiyet Teorisindeki tutarsızlıkları bir asır sonra da olsa ortaya koymuştur.

Bu konuyu yazarken aklıma gelen ve 8 asır önce Yunus Emre şairimizin o güzel Türkçe ile söylemiş olduğu şu şiiri ile sözü bitireyim:

Derviş Yunus bu sözü

Eğri büğrü söyleme,

Seni sıygaya çeker

Bir Molla Kasım gelir.

KAYNAKLAR 

Batu, V., ?Mathematical and Physical Inconsistencies in the Einstein-Lorentz SRT Expressions,? Galilean Electrodynamics, Volume 30, Number 4, July/August, pp. 63-80, 2019a.

Batu, V., ?Mathematical and Physical Inconsistencies in the Einstein-Lorentz SRT Expressions Figures & More,? Galilean Electrodynamics, Volume 30, Special Issue 3, Summer, pp. 43-60, 2019b.

Batu, V., Mathematical and Physical Inconsistencies of the Special and General Relativity Expressions ? A Comprehensive Mathematical Analysis for the Einstein-Lorentz SRT and Einstein GRT Expressions and Their Physical Interpretations, Version 1, Uploaded on Researchgate on November 2, 2019, 491 pp., 2019c.

Bilim Teknik, www.bilimteknik.tubitak.gov.tr ? content ? izafiyet-teorisi, April 28, 2016.

Fındıklı, Nihat. (Tecüme).Albert Einstein: İzafiyet Teorisi, Özgün Yayınevi, 176 sayfa, 1976.

EK 1

KİTABIN KAPAĞI

MATHEMATICAL AND PHYSICAL INCONSISTENCIES OF THE SPECIAL AND GENERAL RELATIVITY EXPRESSIONS 

A Comprehensive Mathematical Analysis for the Einstein-Lorentz SRT and Einstein GRT Expressions and Their Physical Interpretations

Version 1

VEDAT BATU 

November 2019

Sosyal Medya
İletişim Bilgilerimiz
  • Adres:Ali Kuşçu Mh. Mıhçılar Cd. No: 34
  • Tel.:0212 631 32 33
  • Fax.:
  • caykara@caykara.com.tr
56365
Bu Ay: 558
Toplam : 56365
Toplam Hit : 178578
error: Content is protected !!