Çaykara Kültür Sanat ve Yayıncılık Ltd. Şti

Çaykara Folkloru Kitabı Çıktı

Çaykara Folkloru Kitabı Çıktı

Çaykara Kültürü ve Çaykara Folkloru üç kitap halinde ele alınmaya çalışılmıştır. Serinin ilk kitabı “YAŞANTISI VE ANANELERİYLE ÇAYKARA” adlı eserdir. Elinizdeki bu kitap serinin ikinci eseridir. Serimizin üçüncü kitabı olan “ÇAYKARA FOLKLORU” ile de serinin son kitabı okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

 

“ÇAYKARA FOLKLORU” kitabının bölgenin folklorik yapısını anlatan en kapsamlı kitap olduğu kanaatindeyiz.

 

Kitapta tarihsel kronolojiye göre yörede değerli eserler vermiş olan atışmacılar, türkücüler, şairler, destan yazarları tanıtılmış ve birbirinden değerli eserlerinden örnekler verilmiştir.

 

Horon çeşitleri anlatılmış, kemençe ve kaval hakkında açıklamalar yapılmış, unutulmaya yüz tutmuş eski çocuk oyunları yazılmıştır.

error: Content is protected !!